Premis FPdGi 2016

23 octubre 2015

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha obert el termini per a la presentació de candidatures als Premis FPdGi 2016 amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors e innovadors que demostren inquietud per bastir un món més just en un entorn globalitzat i que tinguen la capacitat d’assumir riscos i la motivació necessària per induir canvis en la societat.

Les persones o les entitats interessades a participar en aquesta nova edició dels Premis FPdGi poden presentar les seues candidatures abans de les 23 hores del dia 30 de novembre de 2015.

Consulteu les BASES de la convocatòria.

Startup4cities busca idees o solucions de base tecnològica que oferisquen les aportacions més rellevants i innovadores per a les Smart Cities en àrees com la innovació social, l’energia, el medi ambient, les infraestructures, la mobilitat, el govern o l’economia.

La convocatòria s’adreça a emprenedors que tinguen un projecte en fase inicial i que necessiten validar, en un entorn de ciutat, les seues hipòtesis de model de negoci i el funcionament del seu producte o servei.

La convocatòria 2015 està oberta del 14 de setembre al 13 d’octubre de 2015.

Per a més informació, consulteu-ne les BASES.

Telefónica Open Future, el programa d’innovació oberta de Telefónica, llança una convocatòria global per buscar les millors start-ups que vulguen formar part dels espais d’acceleració de Wayra.

Un total de 47 places s’obren a nivell mundial per als emprenedors amb projectes innovadors amb base tecnològica o digital.

El termini d’inscripció acaba l’11 d’octubre de 2015.

Més informació en Wayra

Grupo 5 Acción y Gestión Social SA convoca la segona edició dels premis G5 Innova a l’emprenedoria social. El seu objectiu es buscar emprenedors socials amb projectes innovadors per solucionar diferents problemàtiques i necessitats socials.

Hi poden participar:

  1. Tots els emprenedors espanyols i estrangers que siguen residents a Espanya. Es a dir, el projecte que es presente ha de generar impacte social al territori espanyol.
  2. Entitats sense ànim de lucre o amb ànim de lucre que desenvolupen projectes amb impacte social e innovadors, persones físiques o jurídiques.
  3. El projecte ha d’estar en funcionament almenys 6 mesos abans de l’obertura de la convocatòria. Les persones jurídiques que presenten el projecte no poden tenir més de tres anys d’antiguitat.

El termini per presentar candidatures acaba el 25 d’octubre de 2015.

Per a més informació, consulteu-ne les bases.

El passat 10 de setembre les Corts Generals van aprovar la modificació i actualització de la normativa en matèria d’autoocupació i van adoptar mesures de promoció i foment del treball autònom i de l’economia social.

A continuació, enumerem els punts més remarcables de la nova normativa:

  1. Els autònoms dependents poden tenir treballadors per compte d’altri.
  2. L’autònom econòmicament dependent pot interrompre la seua activitat amb una sèrie de causes justificades.
  3. S’amplia la tarifa plana per a autònoms: es pagarà 50 € els 6 primers mesos.
  4. Es pot compatibilitzar la percepció mensual de la prestació de desocupació per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre.
  5. Bonificacions per altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.
  6. Bonificació de quotes de Seguretat Social per a treballadors autònoms en període de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat.

Tota la informació en: Llei 31/2015, de 9 de setembre