Archivo de desembre, 2013

El passat 23 de novembre, alguns dels principals emprenedors d’Europa en el camp de la tecnologia i pioners de la comunitat d’empreses emergents presentaren als dirigents de la UE el manifest sobre com ha d’adaptar-se Europa a l’era digital. El manifest recull idees sobre els recursos de què els responsables en cada nivell de cada […]