Archivo de març, 2014

Amb la convocatòria d’aquests premis, la Caixa pretén identificar, reconèixer i acompanyar les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement d’Espanya. Es tracta d’una iniciativa dirigida a emprenedors que destaquen per aplicar la innovació a aspectes fonamentals del seu negoci, pel seu potencial de creixement i per la seua visió global. Els […]