Archivo de setembre, 2015

Telefónica Open Future, el programa d’innovació oberta de Telefónica, llança una convocatòria global per buscar les millors start-ups que vulguen formar part dels espais d’acceleració de Wayra. Un total de 47 places s’obren a nivell mundial per als emprenedors amb projectes innovadors amb base tecnològica o digital. El termini d’inscripció acaba l’11 d’octubre de 2015. […]

Grupo 5 Acción y Gestión Social SA convoca la segona edició dels premis G5 Innova a l’emprenedoria social. El seu objectiu es buscar emprenedors socials amb projectes innovadors per solucionar diferents problemàtiques i necessitats socials. Hi poden participar: Tots els emprenedors espanyols i estrangers que siguen residents a Espanya. Es a dir, el projecte que […]

El passat 10 de setembre les Corts Generals van aprovar la modificació i actualització de la normativa en matèria d’autoocupació i van adoptar mesures de promoció i foment del treball autònom i de l’economia social. A continuació, enumerem els punts més remarcables de la nova normativa: Els autònoms dependents poden tenir treballadors per compte d’altri. […]

El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol, mitjançant aquesta convocatòria, vol promoure el desenvolupament de projectes empresarials orientats a aportar millores en l’ús eficient de l’energia i els recursos naturals. Les propostes s’han de focalitzar en les àrees següents: Desenvolupament de nous processos, tecnologies, serveis, productes i materials dirigits al foment de l’eficiència energètica al llarg […]

DHL Express Iberia SL, societat unipersonal, convoca els premis DHL ATLAS a l’exportació 2015 per transmetre el seu suport a aquelles empreses que aposten pel mercat exterior com a font de futur. Amb aquests premis es pretén reconèixer les empreses que han realitzat durant un any una tasca excel·lent relacionada amb l’exportació del seu negoci. […]

La revista Emprendedores vol impulsar la iniciativa emprenedora. Per fer-ho possible, t’ofereix l’oportunitat de presentar, sense cap cost, el teu projecte empresarial a la XI edició dels premis Emprendedores, que inclouen el premi Emprendedores a la Mejor Idea Empresarial. El guanyador rebrà 15.000 euros bruts, als quals s’efectuaran les retencions fiscals legalment establertes, així com […]

INJUVE convoca el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2015 amb l’objectiu de donar suport a joves que lideren projectes innovadors d’empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d’un, amb independència del sector en què es promoguen. El Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores s’adreça a joves que no superen l’edat de […]

Google Spain SL convoca el concurs Start-up Innovación Móvil amb l’objectiu d’identificar la innovació que té lloc a hores d’ara en l’entorn mòbil al nostre país, i d’accelerar l’adopció de la innovació per part de les empreses espanyoles, facilitant així el coneixement i la comunicació entre els emprenedors i les empreses. Busquen empreses emergents (start-ups) […]