Archivo de julio, 2017

Aquest concurs, en el què participen les 5 universitats públiques de la Comunitat Valenciana i que està finançat per la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors Productius, Comerç i Treball,vol premiar els millors projectes emprenedors i les millors microempreses o pimes constituides recentment atenent als següents criteris: creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l’entorn. Hi […]

Este concurso, en el que participan las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana y que está financiado por la Consejería de Economía Sostenible, sectores Productivos, Comercio y Trabajo,quiere premiar los mejores proyectos emprendedores y las mejores microempresas o pymes constituides recientemente atendiendo a los siguientes criterios: crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al […]